Jongeren

Eén van de eerste initiatieven die uit ImpulsA en in samenwerking met andere jongeren is ontstaan, zijn de ‘jongerenweekends’.

Vanuit de Zomeruniversiteit Antroposofie werd al jaarlijks een weekend voor jongeren georganiseerd. Daaruit ontstond de behoefte om dit meermaals per jaar te laten plaatsvinden. In de weekends willen we de antroposofie beleef- en bespreekbaar maken onder generatiegenoten. Dit doen we onder andere door ontmoeting, gesprek, oefeningen, inhoud, zang, spel, …   De weekends staan open voor iedereen die graag de antroposofie wilt leren kennen of die zich er al in aan het verdiepen is. Het zijn de jongeren die de weekends organiseren, door en voor elkaar dus.  

De jongerenweekends vinden vaak plaats in België en zijn voor alle ‘jongeren’ en generatiegenoten (18 tot 45 jaar) toegankelijk. De exacte lokatie hangt af van de organisatoren. De kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers.

In 2023 werd besloten om de naam jongerenweekends te vervangen door de naam ImpulsA weekends. Deze naam dekte meer de intentie die we als jongeren, leeftijd- en generatiegenoten willen uitdragen. Namelijk de intentie om de antroposofie, ieder op geheel eigen wijze, in de wereld te zetten.

Mocht je op de hoogte willen blijven van de jongerenweekends kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief!